รวมเครื่องชั่งดิจิตอล.com

เรามารู้จักเครื่องชั่งรถยนต์

สิงหาคม 3rd, 2013
เครื่องชั่งรถยนต์ เป็นเครื่องชั่งขนาดใหญ่มีพิกัดกำลังตั้งแต่ 20 เมตริกตันขึ้นไป สามารถชั่งน้ำหนักได้ครั้งละมาก ๆ ตัวเครื่องอาจตั้งอยู่ในบ่อใต้ดินและมีแท่นชั่งอยู่ในระดับเดียวกับผิวดิน หรือตัวเครื่องอาจวางอยู่บนพื้นดินและมีทางงลาดเอียงให้รถขึ้นแท่นชั่งได้ มักนิยมใช้ชั่งสินค้าทางการเกษตรและอุตสาหกรรม

การแสดงค่าน้ำหนัก แบ่งตามชนิดของเครื่องชั่งกล่าวคือระบบกลไกจะแสดงค่าน้ำหนักบนคันชั่งด้วยตุ้มเลื่อน พร้อมเครื่องพิมพ์ค่าน้ำหนักด้วยมือ หรือระบบไฟฟ้าแสดงค่าเป็นตัวเลขที่หน้าปัดและมีเครื่องพิมพ์ค่าน้ำหนักทำงานด้วยระบบไฟฟ้า

การชั่งสินค้า จะชั่งทั้งรถพร้อมสินค้าที่บรรทุกด้วย จากนั้นจะหักออกด้วย       น้ำหนักรถเปล่า (รถคันเดียวกัน) ค่าที่ได้คือน้ำหนักของสินค้านั้น ๆและเพื่อให้การชั่งน้ำหนักมีความถูกต้องและยุติธรรม  ควรทำดังนี้

1.  ก่อนทำการชั่งน้ำหนักทุกครั้งให้ตั้งศูนย์ให้ตรง โดยเลื่อนตุ้มเลื่อนมาที่
ขั้นหมายเลข 0 คันชั่ง ต้องแกว่งขึ้นลงอย่างอิสระ และหยุดกึ่งกลางช่องดูศูนย์หรือแกว่งขึ้นลงเท่า ๆ กัน และถ้าเป็นเครื่องชั่งน้ำหนักแบบไฟ้ฟ้า หน้าปัดของเครื่องจะต้องแสดงค่าเป็นศูนย์

2. นำรถแล่นขึ้นแท่นชั่งอย่างระมัดระวัง

3.  ถ้า เป็นชนิดคันชั่งให้เลื่อนตุ้มเลื่อนไปจนคันชั่งสมดุล โดยดูจากการแกว่งของคันชั่งขึ้นและลงระยะเท่า ๆ กันภายในช่องดูศูนย์ จากนั้นอ่านค่าน้ำหนักและใส่กระดาษเข้าไปในช่องพิมพ์ แล้วกดให้เครื่องพิมพ์ พิมพ์ค่าน้ำหนัก ค่าน้ำหนักที่ได้จากเครื่องพิมพ์ต้องตรงกับที่อ่านได้จากคันชั่ง

4.  ถ้าเป็นระบบไฟฟ้า จะแสดงค่าเป็นตัวเลขอ่านค่าน้ำหนักได้ทันทีและ
เครื่องพิมพ์ไฟฟ้าต้องแสดงค่าน้ำหนักตรงกับที่เครื่องชั่งแสดง

5.  เครื่องชั่งแบบคันชั่งและแบบระบบไฟฟ้า ต้องมีเครื่องแสดงค่าน้ำหนักในลักษณะที่ให้บุคคลที่เกี่ยวข้องสามารถอ่านค่าน้ำหนักได้พร้อมกันทุกฝ่าย

                ปัจจุบันเครื่องชั่งรถยนต์แบบไฟฟ้า (ดิจิทัล) กำลังเป็นที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลายจึงได้มีผู้ผลิตและผู้นำเข้าเฉพาะส่วนชั่งน้ำหนัก แล้วนำมาประกอบเข้าเป็นเครื่องชั่ง ซึ่งกรมการค้าภายใน ได้ตรวจพบว่ามีการแก้ไขดัดแปลงส่วนชั่งน้ำหนักโดยการใส่โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพื่อให้เครื่องชั่งอ่านน้ำหนักผิดไป และนำไปใช้ในการฉ้อโกงเกษตรกรในการชั่งซื้อขายสินค้า โดยเฉพาะสินค้าเกษตร เช่น ข้าว มันสำปะหลัง   เป็นต้น

รวมเครื่องชั่งดิจิตอล.com