รวมเครื่องชั่งดิจิตอล.com

เครื่องชั่งมีมากมายหลายประเภท คุณคิดว่าเครื่องชั่งแบ่งออกเป็นกี่ประเภท?

กันยายน 28th, 2013

เราสามารถแบ่งเครื่องชั่งตามหลักการทำงานออกได้เป็น 2 แบบ คือ

1. เครื่องชั่งแบบกล (mechanical balance)
ที่ต้องอาศัยคานและจุดหมุน
เช่น เครื่องชั่งแบบสามคานชั่ง และเครื่องชั่งแบบคานชั่งยาวเท่ากัน
 
 2. เครื่องชั่งแบบอิเล็กทรอนิกส์ (electronic balance)
อาศัยการเปลี่ยนแปลงสนามแม่เหล็กไฟฟ้า เช่น เครื่องชั่งแบบแทนที่น้ำหนักมาตรฐาน
และเครื่องชั่งแบบจานชั่งอยู่ด้านบน 
เรายังสามารถจำแนกเครื่องชั่งตามความถูกต้องหรือความละเอียดในการชั่งออกได้เป็น 2 แบบ คือ
1. เครื่องชั่งหยาบ
(balance for approximate weighing)

มีความละเอียดในช่วง 0.1 – 0.01 g ใช้สำหรับงานที่ไม่ต้องการความถูกต้องในการชั่งมากนัก เช่น เครื่องชั่งแบบคานชั่งยาวเท่ากัน เครื่องชั่งแบบสามคานชั่ง และเครื่องชั่งแบบจานชั่งอยู่ด้านบนบางรุ่น
2. เครื่องชั่งสำหรับงานวิเคราะห์ (analytical balance)
หรือเครื่องชั่งละเอียด (b
alance for accurate weighing) มีความละเอียดในช่วง 0.001 – 0.00001 g ใช้สำหรับงานที่ต้องการความถูกต้องในการชั่งสูง เช่น เครื่องชั่งแบบแทนที่น้ำหนักมาตรฐาน และเครื่องชั่งแบบจานชั่งอยู่ด้านบนบางรุ่น
 

รวมเครื่องชั่งดิจิตอล.com