รวมเครื่องชั่งดิจิตอล.com

ข้อด้อยของเครื่องชั่งสปริง

กันยายน 10th, 2013

เป็นที่ทราบกันดีว่าเครื่องชั่งสปริงชนิดที่มีสองหน้าเป็นที่นิยมใช้กันมากทั้งในตลาดสด และตามแหล่งที่มีการซื้อขายสินค้าทางการเกษตร ประมง และอื่นๆ อย่างแพร่หลายทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย และในอีกหลายๆ ประเทศ โดยเฉพาะประเทศกำลังพัฒนา คาดว่าเครื่องชั่งสปริงจะยังเป็นที่นิยมใช้งานต่อไปอีกหลายสิบปีในอนาคต ทั้งนี้เนื่องมาจากเครื่องชั่งสปริงมีข้อดีหลายประการคือ ใช้ง่าย น้ำหนักเบาสามารถยกเคลื่อนย้ายไปมาได้สะดวก ไม่สิ้นเปลืองพลังงานไฟฟ้า ราคาไม่แพงเมื่อเทียบกับเครื่องชั่งแบบอิเลคทรอนิค และยังบำรุงรักษาง่ายอีกด้วย

           อย่างไรก็ตามเครื่องชั่งสปริงก็มีข้อด้อยหลายประการด้วยเช่นกัน เช่น เป็นเครื่องชั่งที่ไม่สามารถทำให้มีความละเอียดมากนัก ดีที่สุด คืออ่านละเอียดได้ 10 กรัม ในเครื่องชั่งพิกัดกำลัง 3 กิโลกรัม และจากการที่มีชิ้นส่วนประกอบกันเป็นจำนวนมากถึง 44 ชิ้น และตัวถังบอบบาง หากมีการกระแทก ตกหล่น จะมีความคลาดเคลื่อนง่าย ในผู้ประกอบการที่ลดต้นทุนเพื่อแข่งขันทางด้านราคา หากเลือกใช้ชิ้นส่วนที่ราคาถูก และไม่มีการควบคุมคุณภาพที่ดีพอ จะทำให้เครื่องชั่งมีคุณภาพต่ำ ไม่สามารถรักษาความเที่ยงตรงไว้ได้นาน ทำให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบในการซื้อขาย ข้อเสียอีกประการหนึ่งคือ การดัดแปลงแก้ไขเครื่องชั่งสปริงเพื่อเอารัดเอาเปรียบสามารถทำได้ง่าย

          ปัจจุบันในประเทศไทย มีผู้ผลิตเครื่องชั่งสปริงที่ได้รับหนังสือรับรองการประกอบธุรกิจจากกรมการค้าภายใน 28 ราย มีกำลังการผลิตรวมประมาณ 800.000 เครื่องต่อปี ผู้ผลิตบางรายสามรถผลิตและส่งออกไปยังต่างประเทศด้วย เช่น ส่งออกไปยังประเทศเพื่อนบ้านของไทยในอาเซียน ประเทศในตะวันออกกลาง หรือแม้แต่สหรัฐอเมริกา ประเทศจีนเป็นประเทศผู้ผลิตเครื่องชั่งสปริงที่ใหญ่ที่สุดของโลกมากกว่า 10 ล้านเครื่องต่อปี รองลงมาเป็นเวียตนาม ประมาณ 2 ล้านเครื่องต่อปี

องค์กรชั่งตวงวัดระหว่างประเทศ หรือ International Organization of Legal Metrology, OIML ซึ่งมีจำนวนสมาชิกรวม 112 ประเทศ เริ่ม หันมาให้ความสำคัญมากขึ้นที่จะกำกับดูแลคุณภาพการผลิตและควบคุมการใช้ เครื่องชั่งสปริงของประเทศสมาชิกให้มีความเหมาะสมกับการใช้ชั่งซื้อขาย สินค้า เนื่องจากมีสมาชิกที่เป็นประเทศกำลังพัฒนามากกว่า 70 ประเทศ มีความจำเป็นต้องใช้เครื่องชั่งสปริงในการซื้อขายสินค้าตามสภาพเศรษฐกิจส่วนใหญ่ของประเทศ โดยจะทำการปรับปรุงข้อกำหนดชั่งตวงวัดเพิ่มเติมเครื่องชั่งสปริงเข้าไว้ในข้อกำหนดมาตรฐานของเครื่องชั่งแบบแมคคานิค

รวมเครื่องชั่งดิจิตอล.com