รวมเครื่องชั่งดิจิตอล.com

เครื่องชั่งสำหรับใช้งานที่บ้าน

มกราคม 25th, 2013

เครื่องชั่งสำหรับใช้งานที่บ้าน
วันนี้ขอแนะนำเครื่องชั่งดิจิตอลสำหรับใช้งานที่บ้าน ปกติเครื่องชั่งที่เราใช้ในบ้าน
มีวัตถุประสงค์คือชั่งของทั่วไป และชั่งปริมาณวัตถุดิบสำหรับทำอาหารในครัว ใช้ทำอาหารที่ต้องการปริมาณหรือน้ำหนักที่แม่นยำ

 เครื่องชั่งไทยขอแนะนำเครื่องชั่งที่เหมาะสมสำหรับใช้งานในบ้าน ดังนี้

1 เครื่องชั่งดิจิตอล เครื่องชั่ง 2000g ความละเอียด 0.1g  รุ่น BAL087
รับน้ำหนักได้เต็มที่ 2000 กรัม ความละเอียดอยู่ที่ 0.1 กรัม
ขนาด 17.3 x 11.3 x 2.5 cm ใช้ถ่าน AAA 2 ก้อน ราคาเพียง 550 บาท

2 เครื่องชั่งดิจิตอล เครื่องชั่ง 3000g ความละเอียด 0.5g รุ่น BAL086
รับน้ำหนักได้เต็มที่ 3000 กรัม ความละเอียดอยู่ที่ 0.5 กรัม
ใช้งานง่าย สำหรับชั่งวัตถุดิบ ต่างๆ เช่น อาหารสด อาหารแห้ง เครื่องครัว ผัก ผลไม้ อื่นๆ

3 เครื่องชั่ง Digital Scale 6000g ความละเอียด 0.1g รุ่น BAL080
ขนาด 260 x 180 x 64 mm รับน้ำหนักได้มากขึ้นกว่า 2 รุ่นแรก หน้าจอ LCD มองข้อมูลการชั่งน้ำหนักได้สะดวก

รวมเครื่องชั่งดิจิตอล.com