รวมเครื่องชั่งดิจิตอล.com

เครื่องชั่งรถยนต์

มกราคม 6th, 2014

เรามารู้จักเครื่องชั่งรถยนต์ (อยู่ระหว่างปรับปรุง)

เครื่องชั่งรถยนต์ เป็นเครื่องชั่งขนาดใหญ่มีพิกัดกำลังตั้งแต่ 20 เมตริกตันขึ้นไป สามารถชั่งน้ำหนักได้ครั้งละมาก ๆ ตัวเครื่องอาจตั้งอยู่ในบ่อใต้ดินและมีแท่นชั่งอยู่ในระดับเดียวกับผิวดิน หรือตัวเครื่องอาจวางอยู่บนพื้นดินและมีทางงลาดเอียงให้รถขึ้นแท่นชั่งได้ มักนิยมใช้ชั่งสินค้าทางการเกษตรและอุตสาหกรรม

การแสดงค่าน้ำหนัก แบ่งตามชนิดของเครื่องชั่ง กล่าวคือระบบกลไกจะแสดงค่าน้ำหนักบนคันชั่งด้วยตุ้มเลื่อน พร้อมเครื่องพิมพ์ค่าน้ำหนักด้วยมือ หรือระบบไฟฟ้าแสดงค่าเป็นตัวเลขที่หน้าปัดและมีเครื่องพิมพ์ค่าน้ำหนักทำงานด้วยระบบไฟฟ้า

การชั่งสินค้า จะชั่งทั้งรถพร้อมสินค้าที่บรรทุกด้วย จากนั้นจะหักออกด้วย น้ำหนักรถเปล่า (รถคันเดียวกัน) ค่าที่ได้คือน้ำหนักของสินค้านั้น ๆและเพื่อให้การชั่งน้ำหนักมีความถูกต้องและยุติธรรม ควรทำดังนี้

1. ก่อนทำการชั่งน้ำหนักทุกครั้งให้ตั้งศูนย์ให้ตรง โดยเลื่อนตุ้มเลื่อนมาที่
ขั้นหมายเลข 0 คันชั่งต้องแกว่งขึ้นลงอย่างอิสระ และหยุดกึ่งกลางช่องดูศูนย์หรือแกว่งขึ้นลงเท่า ๆ กัน และถ้าเป็นเครื่องชั่งน้ำหนักแบบไฟ้ฟ้า หน้าปัดของเครื่องจะต้องแสดงค่าเป็นศูนย์
2. นำรถแล่นขึ้นแท่นชั่งอย่างระมัดระวัง

3. ถ้าเป็นชนิดคันชั่งให้เลื่อนตุ้มเลื่อนไปจนคันชั่งสมดุล โดยดูจากการแกว่งของคันชั่งขึ้นและลงระยะเท่า ๆ กันภายในช่องดูศูนย์ จากนั้นอ่านค่าน้ำหนักและใส่กระดาษเข้าไปในช่องพิมพ์ แล้วกดให้เครื่องพิมพ์ พิมพ์ค่าน้ำหนัก ค่าน้ำหนักที่ได้จากเครื่องพิมพ์ต้องตรงกับที่อ่านได้จากคันชั่ง

4. ถ้าเป็นระบบไฟฟ้า จะแสดงค่าเป็นตัวเลขอ่านค่าน้ำหนักได้ทันทีและ
เครื่องพิมพ์ไฟฟ้าต้องแสดงค่าน้ำหนักตรงกับที่เครื่องชั่งแสดง

5. เครื่องชั่งแบบคันชั่งและแบบระบบไฟฟ้า ต้องมีเครื่องแสดงค่าน้ำหนักในลักษณะที่ให้บุคคลที่เกี่ยวข้องสามารถอ่านค่าน้ำหนักได้พร้อมกันทุกฝ่าย
ปัจจุบันเครื่องชั่งรถยนต์แบบไฟฟ้า (ดิจิทัล) กำลังเป็นที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลายจึงได้มีผู้ผลิตและผู้นำเข้าเฉพาะส่วนชั่งน้ำหนัก แล้วนำมาประกอบเข้าเป็นเครื่องชั่ง ซึ่งกรมการค้าภายใน ได้ตรวจพบว่ามีการแก้ไขดัดแปลงส่วนชั่งน้ำหนักโดยการใส่โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพื่อให้เครื่องชั่งอ่านน้ำหนักผิดไป และนำไปใช้ในการฉ้อโกงเกษตรกรในการชั่งซื้อขายสินค้า โดยเฉพาะสินค้าเกษตร เช่น ข้าว มันสำปะหลัง เป็นต้น
หลักการทำงานของเครื่องชั่งรถยนต์ เนื่องจากเครื่องชั่งระบบ Electronic มีบทบาทในเรื่องของความเที่ยงตรง และสามารถส่งข้อมูลเข้า Computer ได้โดยตรง ทำให้เราสามารถนำไปบันทึก,ประมวลผล,คำนวณมูลค่า,แยกหมวดหมู่ของสินค้าและลูกค้า ,พิมพ์ใบชั่ง,สรุปรายงานประจำวัน เราจึงต้องศึกษาการทำงาน โครงสร้าง และส่วนประกอบให้เข้าใจดังต่อไปนี้

ประเภทของฐานราก (Foundation) เนื่องจากเป็นเครื่องชั่งที่ใช้ในการชั่งน้ำหนักครั้งละมากๆ ฐานรากจึงเป็นสิ่งสำคัญ

· ฐานรากเสาเข็ม

· เข็มตอกโดยใช้สว่าน ( Pre-bored + Final drive) ใช้สว่านเจาะเอาดินออก หย่อนเข็มลงไปในรู แล้วตอกจนได้ระดับและการรับน้ำหนักตามแบบ โดยการตรวจสอบ BLOW COUNT ข้อดีไม่รบกวนอาคารข้างเคียงมาก เหมาะสำหรับพื้นที่ที่ใกล้กับอาคารข้างเคียง ข้อเสีย ต้องเสียค่าใช้จ่ายสูง เนื่องจากต้องใช้เครื่องจักรขนาดใหญ่ในการเจาะ และตอกมีเสียงดังรบกวนบริเวณข้างเคียง

· เข็มเจาะแบบแห้ง (Dry process) ***ใช้กับแท่นชั่ง ตอกปลอกเหล็กลงไปแล้วเจาะเพื่อนำดินด้านในออกมา ผูกเหล็ก เทคอนกรีตลงไปในรู แล้วถอนปลอกเหล็กออก ข้อดี ทำได้ในบริเวณพื้นที่จำกัด ไม่มีผลกระทบต่ออาคารข้างเคียง ข้อเสีย มีราคาแพง ควบคุมคุณภาพได้ยาก เพราะตอนเทคอนกรีตลงไป ไม่สามารถมองเห็นได้

· เข็มเจาะแบบเปียก (Wet process) ทำการตอกปลอกเหล็กลงไปเหมือนแบบแห้งจนเกือบถึงระดับน้ำใต้ดินแล้วใส่น้ำยา Bentonite ลงไปแล้วขุดดินออกจนได้ระดับตามแบบ ผูกเหล็ก เทคอนกรีตลงในรู แทนที Bentonite แล้วถอนปลอกเหล็กออก ข้อดี เหมาะสำหรับเข็มที่ต้องการกำลังรับน้ำหนักมากๆ เช่น อาคารสูง เสาทางด่วน ข้อเสีย มีราคาแพง

รวมเครื่องชั่งดิจิตอล.com