รวมเครื่องชั่งดิจิตอล.com

เครื่องชั่งที่ต่อเข้าคอมพิวเตอร์ได้

มกราคม 28th, 2014

เครื่องชั่งที่ต่อเข้าคอมพิวเตอร์ได้

สาเหตุที่ผู้ใช้งานเครื่องชั่ง ต้องการเครื่องชั่งที่สามารถเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ได้นั้น ส่วนใหญ่เป็นเพราะต้องการที่จะเก็บข้อมูลการชั่งไว้เป็นจำนวนมาก เช่น ต้องการจะเลือกดูรายงานการชั่งของปีก่อนๆก็สามารถทำได้ หรือจัดการกับข้อมูลการชั่งซึ่งทำได้สะดวกมาขึ้นโดยที่เราสามารถทำงานอื่นๆร่วมกันได้ที่หน้าจอคอมพิวเตอร์เพียงเครื่องเดียว นั่นคือข้อดีถ้าหากเราเลือกใช้เครื่องชั่งที่มีคุณสมบัติดังกล่าว

ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของหัวอ่านน้ำหนัก หรือจอแสดงน้ำหนักนั่นเองว่าจะมีการส่งออกสัญญาณ RS-232(ซึ่งเป็นมาตรฐานการเชื่อมต่อข้อมูลแบบอนุกรมที่มีคนนิยมใช้กันมาก)ดังนั้นการเลือกซื้อเครื่องชั่งที่ต่อเข้ากับคอมพิวเตอร์ได้ก็คือการเลือกหัวอ่านที่มีพอร์ตเอ้าท์พุตออกสัญญาณRS-232นั่นเอง ซึ่งหัวอ่านเครื่องชั่งทุกตัวของร้านกิโลไทยสามารถเชื่อมต่อ เข้ากับคอมพิวเตอร์ได้ทุกตัวไม่ว่าจะเป็นรุ่น Proton ,Thunder,PT-01 หรือ Nova-E ได้ถูกออกแบบให้สามารถรองรับการเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ได้อยู่แล้ว

ที่คอมพิวเตอร์เมื่อรับสัญญาณน้ำหนักจากเครื่องชั่งแล้วจำเป็นต้องนำค่าดังกล่าวมาแสดงเป็นตัวเลขและจัดการกับข้อมูลเหล่านั้นด้วยโปรแกรมชั่งน้ำหนักซึ่งจะเป็นเครื่องมือที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการจัดการเช่นการบันทึกข้อมูล การเลือกปริ้นหรือบันทึกตามรหัส การปริ้นท์รายงาน การปริ้นท์ตั๋วบัตรชั่ง การปริ้นท์สติ๊กเกอร์บาร์โค้ด เป็นต้น

**ข้อแนะนำ**

หากในการใช้งานเราไม่จำเป็นที่จะต้องบันทึกรายการไว้มากเท่าไหร่ หรือรหัสสินค้า รหัสลูกค้าไม่ได้มีมากเป็นพันๆรายการเราก็สามารถเลือกใช้งานหัวอ่านน้ำหนักที่มีคุณสมบัติแบบมีปริ้นท์ในตัวได้เลย เช่นรุ่น PT-01 หรืออาจจะสั่งให้ทางร้านกิโลไทย จัดหาเครื่องชั่งตามสเป็ค ที่เหมาะสมตามรูปแบบการใช้งาน ทางร้านก็ยินดีที่จะรับผลิตตามสเป็คของลูกค้าได้เสมอ…

รวมเครื่องชั่งดิจิตอล.com