รวมเครื่องชั่งดิจิตอล.com

วิธีการใช้งานและดูแลรักษาเครื่องชั่งดิจิตอล

กรกฎาคม 16th, 2012

วิธีการใช้งานและดูแลรักษาเครื่องชั่งดิจิตอล

การใช้งานเครื่องชั่งน้ำหนักดิจิตอลอย่างถูกวิธี
1. โต๊ะสำหรับวางเครื่องชั่ง จะต้องมั่นคง แข็งแรง ไม่แอ่นตัว
2. เครื่องชั่งจะต้องตั้งระดับลูกน้ำ เพื่อให้เครื่องจานชั่งสมดุลย์
3. ขาของเครื่องชั่ง ขาใดขาหนึ่งจะต้องไม่กระเพลก
4. ควรเปิดเครื่องทิ้งไว้ประมาณ 30 นาที ก่อนใช้งาน เพื่อเป็นการ Warm เครื่อง
5. การชั่งน้ำหนัก ควรวางสิ่งที่ต้องการชั่งตรงกลางจาน
6. ควรรีบนำสิ่งของที่ชั่งออกจากจานชั่งเมื่อชั่งเสร็จแล้ว เพื่อหลีกเลี่ยงการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิและความชื้นภายในเครื่องชั่ง และ Load Cell ล้า
7. อุณหภูมิภายในห้องเครื่องชั่งควรคงที่ เนื่องจากอุณหภูมิที่เปลี่ยนไป 1 องศาจะทำให้เครื่องชั่งอ่านค่าผิดไป 1-2 ส่วนในล้านส่วน และไม่ควรชั่งของที่ร้อน
8. ความชื้นสัมพัทธ์ในห้องเครื่องชั่งควรอยู่ระหว่าง 45-60%
9. ป้องกันกระแสลมจากเครื่องปรับอากาศ หรือเครื่องมือที่ทำให้เกิดกระแสลม ซึ่งจะรบกวนการชั่ง
10.การชั่งน้ำหนัก ควรชั่งในช่วง 1/3 – 2/3 ของค่าพิกัดสูงสุดของเครื่อง
11.ไม่ควรชั่งน้ำหนักเกินค่าพิกัดสูงสุดของเครื่อง

สาเหตุที่ทำให้ครื่องชั่งชำรุดเสียหาย
1. เสื่อมสภาพจากการใช้งานปกติ เป็นเวลาหลายปี
2. สารเคมีหกลงในตัวเครื่อง ให้รีบปิดเครื่องหรือดึงสายที่เข้าเครื่องออกทันทีและนำเครื่องส่งซ่อม
3. เศษผงและวัสดุที่ชั่งตกหล่นลงไปในระบบของเครื่องชั่ง ให้ทำการเปิดฝาจานชั่งออกและใช้ลมเปาแต่ต้อง
4. เกินจากการกระแทก ทำให้ระบบ Load Cell ได้รับความเสียหาย
5. เกินจากระบบไฟ Over Load ทำให้ชุดวงจรอิเล็กทรอนิกส์ภายในตัวเครื่องเสียหาย
6. การใช้งานผิดประเภท หรือ ไม่เหมาะกับสภาพแวดล้อม เช่น ในห้องเย็น ควรเลือกใช้เครื่องชั่งประเภทป้องกันความชื้น

รวมเครื่องชั่งดิจิตอล.com