รวมเครื่องชั่งดิจิตอล.com

ข้อพิจารณาในการเลือกเครื่องชั่งน้ำหนักดิจิตอล

กรกฎาคม 25th, 2008

เครื่องชั่งน้ำหนักดิจิตอล

ข้อพิจารณาในการเลือกเครื่องชั่งน้ำหนักดิจิตอล

  1. ขอบเขตการชั่ง  หรือความสามารถในการชั่ง โดยทั่วไปดูจากน้ำหนักน้อยสุดและมากสุดที่เครื่องสามารถวัดได้ ในการพิจารณาเลือกซื้อควรดูจากปริมาณของที่ต้องการชั่งเป็นส่วนใหญ่ เช่น ต้องการชั่งของน้ำหนักไม่เกิน 1 กิโลกรัม ควรเลือกเครื่องที่มีขอบเขตชั่งได้มากสุด 1 หรือ 2 กิโลกรัม  เนื่องจากถ้าเลือกเครื่องชั่งที่มีขอบเขตในการชั่งกว้างมากจะเป็นปัจจัยหนึ่งให้เครื่องชั่งมีราคาสูง  นอกจากนี้การชั่งของที่มีน้ำหนักมากกว่าที่เครื่องกำหนดจะเกิดผลเสียต่อเครื่อง
  2. ความสามารถในการอ่านค่า   หรือความแตกต่างของน้ำหนักที่เครื่องสามารถอ่านค่าได้  พิจารณาจากน้ำหนักของที่ต้องการชั่งและเลือกเครื่องชั่งที่ให้ความแตกต่างของน้ำหนักที่คุณต้องการ เช่น
  • ต้องการชั่งแป้งสาลี 100.6 กรัม  ควรเลือกเครื่องชั่งที่มีความสามารถในการอ่านค่าที่ 0.1 กรัม
  • ต้องการชั่งสารเคมี 10.250 กรัม ควรเลือกใช้เครื่องชั่งที่มีความสามารถในการอ่านค่าที่ 1 มิลลิกรัม
  1. ความแม่นยำ  เป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้น้ำหนักที่ได้เกิดความผิดพลาด  พิจารณาจากค่า linearity และค่าความคลาดเคลื่อน เช่น +/- 10 กรัม หมายถึงน้ำหนักที่ชั่งได้ 500 กรัม อาจอยู่ในช่วง 490 – 510 กรัม นอกจากนี้สภาวะในการชั่งยังส่งผลต่อความแม่นยำของน้ำหนักอีกด้วย เช่น การสั่นไหวของพื้นที่ที่วางเครื่องชั่ง  หรือแม้แต่ลมที่พัดผ่านเข้ามา
  2. น้ำหนักเริ่มต้นเป็นศูนย์ (Tare) หรือการลบน้ำหนักภาชนะที่ใส่ก่อนบรรจุของที่ต้องการชั่ง   ในการใช้ปุ่ม tare จะทำให้ผู้ใช้เริ่มต้นน้ำหนักของเครื่องชั่งจากศูนย์โดยหักลบน้ำหนักของภาชนะบรรจุ เช่น จาน หรือถุงพลาสติก เพื่อให้ได้ค่าที่แท้จริงของน้ำหนักที่ต้องการทราบค่า  โดยทั่วไปฟังชั่นนี้ไม่ช่วยเพิ่มความสามารถในการชั่งของเครื่อง ตัวอย่างเช่น คุณใช้เครื่องชั่งที่มีความสามารถในการชั่งมากสุดที่ 100 กรัม จากนั้นวางจานซึ่งหนัก 10 กรัมลงไป แล้ว tare เพื่อให้ได้ค่าเริ่มต้นเท่ากับศูนย์ คุณจะสามารถชั่งของได้มากที่สุดอีก 90 กรัมเท่านั้น  โปรดจำไว้ว่าการชั่งของที่มีน้ำหนักมากกว่าความสามารถของเครื่องชั่งนั้น อาจทำให้ความแม่นยำและตัวเครื่องชั่งเสียหายได้
  3. หน่วย    เครื่องชั่งน้ำหนักดิจิตอลส่วนใหญ่สามารถอ่านค่าได้ที่หน่วยกรัม หรือเครื่องชั่งดิจิตอลบางแบบสามารถเปลี่ยนหน่วยเป็น ออนซ์ ปอนด์ และนิวตันส์   ในห้องปฏิบัติการนั้นมักใช้เครื่องชั่งหน่วยกรัมหรือมิลลิกรัมในการอ่านค่า หรือทางฟิสิกส์มักอ่านค่าเป็นนิวตันส์  สำหรับเครื่องชั่งในห้องน้ำมักอ่านค่าเป็นหน่วยออนซ์ ปอนด์ หรือกิโลกรัม

รวมเครื่องชั่งดิจิตอล.com